Акс эттириш созлаш

Шрифт ошириш:
Сайт ранги
Тасвирлари

Кўрсаткичлар

2024 yill

2024 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2024 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2023 yill

Emitentning 2023 yil buyicha yillik hisoboti / Годовой отчет эмитента за 2023 год

Yuqlab olish/Скачать

2023 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2023 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2023 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2023 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2023 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2023 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2023 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2023 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2022 yill

2023 yil 1 yanvar holatiga buxgalteriya balansi

Yuqlab olish/Скачать

2022 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2022 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2022 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2022 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2022 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2022 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2021 yill

2021 учун йиллик ҳисобот / Годовой отчет за 2021 год

Yuqlab olish/Скачать

2021 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2021 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2021 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2021 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2020 yill

2020 учун йиллик ҳисобот / Годовой отчет за 2020 год

Yuqlab olish/Скачать

2020 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2020 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2020 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2020 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2020 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2020 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2019 yill

2019 учун йиллик ҳисобот / Годовой отчет за 2019 год

Yuqlab olish/Скачать

2019 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2019 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2019 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2019 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2019 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2019 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2019 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2019 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2018 yill

2018 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2018 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2018 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2018 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

Асосий иқтисодий кўрсаткичлари (2018 йил 2 квартал)

Yuqlab olish/Скачать

2018 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2018 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

Асосий иқтисодий кўрсаткичлари (2018 йил 1 квартал)

Yuqlab olish/Скачать

2018 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2018 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish/Скачать

2017 yill

Асосий иқтисодий кўрсаткичлари (2017 йил)

Yuqlab olish

2017 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish

2017 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish2017 yill

Асосий иқтисодий кўрсаткичлари (2017 йил)

Yuqlab olish

2017 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish

2017 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish

2017 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish

2017 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish

Асосий иқтисодий кўрсаткичлари (2017 йил 3 kvartal)

Yuqlab olish

2017 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish

2017 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish

Асосий иқтисодий кўрсаткичлари (2017 йил 2 kvartal)

Yuqlab olish

Асосий иқтисодий кўрсаткичлари (2017 йил 1 kvartal)

Yuqlab olish

2017 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish
   2017 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish

 

2016 yill

    Асосий иқтисодий кўрсаткичлари (2016 йил)

Yuqlab olish

2016 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish

     2016 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi

Yuqlab olish

2016 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish

     2016 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish
     2016 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi
Yuqlab olish
     2016 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish
     2016 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi
Yuqlab olish
     2016 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish

 

2015 yill

     2015 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi
Yuqlab olish
     2015 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish
     2015 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi
Yuqlab olish
     2015 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish
     2015 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi
Yuqlab olish
     2015 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish
     2015 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi
Yuqlab olish
     2015 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish

 

2014 yill

2014 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi

Yuqlab olish

     2014 yil 4-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish
     2014 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi
Yuqlab olish
     2014 yil 3-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish
     2014 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi
Yuqlab olish
     2014 yil 2-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish
     2014 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 1-sonli formasi
Yuqlab olish
     2014 yil 1-choraklik buhgalteriya balansi 2-sonli formasi
Yuqlab olish